BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ

GÓI 1A: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn Công ty Phí DV
(đồng)
Lệ phí
(đồng)
Biểu mẫu
- Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty 250.000 650.000

Phiếu đăng ký

- Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp) Lệ phí :
200.000
Con dấu :
450.000
- Khắc Con dấu tròn công ty
- Làm Thủ tục phát hành con dấu tại Sở KH&ĐT
GÓI 1B: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT Phí DV
(đồng)
Lệ phí
(đồng)
Biểu mẫu
- Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty 650.000 650.000

Phiếu đăng ký

- Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp) Lệ phí :
200.000
Con dấu :
450.000
- Khắc Con dấu công ty
- Làm Thủ tục phát hành con dấu
- Kê khai thuế ban đầu tại Cơ quan thuế
- Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT
G Oacute;I 1C: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT + Đăng bố cáo thành lập (FULL) Phí DV
(đồng)
Lệ phí
(đồng)
Biểu mẫu
- Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ công ty 650.000 950.000

Phiếu đăng ký

- Xin cấp GPKD, mã số thuế (mã số doanh nghiệp) Lệ phí :
200.000
Con dấu :
450.000
- Khắc Con dấu công ty
- Làm Thủ tục phát hành Con dấu
- Kê khai thuế ban đầu
- Đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT
- Đăng bố cáo thành lập trên Cổng thông tin quốc gia
GÓI 2: THÀNH LẬP CHI NHÁNH - VPĐD - KHO - CỬA HÀNG Phí DV
(đồng)
Lệ phí
(đồng)
Biểu mẫu
- Thành lập Chi nhánh công ty 300.000 100.000 Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Địa chỉ gửi qua email
- Thành lập Văn phòng đại diện 300.000 100.000
- Thành lập Kho hàng - Cửa hàng 300.000 100.000
- Thành lập Điểm kinh doanh 300.000 100.000
GÓI 3: THAY ĐỔI GPKD CÔNG TY Phí DV
(đồng)
Lệ phí
(đồng)
Biểu mẫu
- Thay đổi tên Công ty 200.000 200.000 Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Thông tin thay đổi gửi qua email
- Thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty 200.000 200.000
- Thay đổi Ngành nghề kinh doanh 200.000 200.000
- Thay đổi Thành viên - Cổ đông góp vốn 400.000 200.000
- Thay đổi vốn điều lệ công ty 400.000 200.000
- Thay đổi người đại diện pháp luật - Giám đốc 200.000 200.000
- Thay đổi người đứng đầu chi nhánh công ty 200.000 100.000
- Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện 200.000 100.000
GÓI 4: GIẢI THẾ CÔNG TY Phí DV
(đồng)
Lệ phí
(đồng)
Biểu mẫu
- Giải thể DNTN, công ty tnhh, công ty cổ phần 400.000 0 Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email
- Giải thể chi nhánh công ty 400.000 0
- Giải thể văn phòng đại diện 400.000 0
- Giải thể kho hàng - cửa hàng 400.000 0
GÓI 5: DỊCH VỤ KẾ TOÁN - BÁO CÁO THUẾ Phí DV
(đồng)
Lệ phí
(đồng)
Biểu mẫu
- Kê khai thuế ban đầu 400.000 0 Liên hệ trực tiếp
- Báo cáo thuế trọn gói 300.000 /tháng 0
- Dịch vụ Kế toán trọn gói 500.000/tháng 0
- Dịch vụ Quyết toán thuế 300.000 /tháng 0
- Dịch vụ Hoàn thiện sổ sách kế toán thuế 400.000 đ/tháng 0
GÓI 6: ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN Phí DV
(đồng)
Lệ phí
(đồng)
Biểu mẫu
- Đăng ký độc quyền Logo 500.000 660.000 Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email
- Đăng ký độc quyền Thương hiệu, Tên công ty 500.000 660.000
-Đăng ký độc quyền Nhãn hiệu, Bao bì 500.000 660.000
GÓI 7: ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH SẢN PHẨM Phí DV
(đồng)
Lệ phí
(đồng)
Biểu mẫu
- Đăng ký Mã vạch sản phẩm, hàng hóa cho công ty thương mại, công ty xuất nhập khẩu 500.000 1.500.000 Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email